Home » Over ons » Belangenbehartiging.

Belangenbehartiging.
Onze voorzitter, Koos de Boed, is onlangs gekozen in de Federatieraad van de Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen ( FASV). De federatieraad kiest en bepaalt de koers van het hoofdbestuur van de FASv. De zelfstandige
ouderenvereniging (waar wij er dus 1 van zijn) kiezen per provincie 1 of 2 afgevaardigden in deze Raad. Voor Zuid-Holland is dat dus onze Koos de Boed en de heer P. Dobbe van de Algemene Seniorenvereniging Alphen aan de Rijn(ASVA). Bij de FASv zijn op dit moment 80 zelfstandige ouderenverenigingen aangesloten met ca. 17.000 leden, die dan weer gezamenlijk met de 650.000 NVOG leden (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)de belangen voor ouderen behartigen bij de Overheid. De NVOG komt op voor de belangen van de gepensioneerden op het gebied van Inkomen, Koopkracht, Zorg & Welzijn en Wonen & Mobiliteit. Zij doen dit vanuit een politiek maatschappelijk geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een constructieve opstelling.

O-G-O Dichtbij.
O-G-O is lid van het Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee(REZO). Dit is een regionale netwerkvereniging van organisaties in de maatschappelijk domeinen, Wonen, Werk, Welzijn, Hulpverlening, Zorg en kwaliteit van het leefklimaat op Goeree-Overflakkee. Wij schuiven ook regelmatig aan bij klankbord groepen over bovenstaande onderwerpen.

Ledenvoordelen.
Naast de belangenbehartiging en alle lokale activiteiten zijn er voor onze leden ook andere voordelen. Zo is op diverse zorgverzekeringen een korting op de premie mogelijk als u lid ben van de O-G-O, kunnen we helpen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting, hebben iemand die u kan helpen bij kleine huishoudelijke klusjes en, last but not lease, genieten onze leden korting op al onze eigen activiteiten.
Reden genoeg om uw familie en vrienden en kennissen te attenderen op het lidmaatschap van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Als zij nu lid worden betalen ze voor 2018 geen contributie meer.