Op 17 november 2015 hebben wij een eigen lokale vereniging opgericht met als doelstelling het organiseren van lokale activiteiten voor ouderen en belangenbehartiging op landelijk en gemeentelijk niveau.

Ons bestuur bestaat op dit moment uit zes vrijwilligers, te weten: Koos de Boed (voorzitter), Riek Jordaan (secretariaat), Jan Verboom (penningmeester).  Marrie Breeman, Ria Welleman en Jan Ghijsels maken ons bestuur compleet. Voorlopig hebben wij veel taken onder elkaar verdeeld. Wij hopen met elkaar veel leuke activiteiten te organiseren waar veel leden aan deel kunnen deelnemen. Als u zelf ook ideeën heeft dan horen wij die graag van u. 

Laatste nieuws