Zoals op onzer startpagina is vermeld, zijn wij een lokale vereniging voor ouderen, opgericht op 17 november 2015.

 

Onze doelstelling is:

  • Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij –naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
  • Behartigen belangen ouderen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

 

Wij bereiken dit onder andere door aan te sluiten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden (NVOG) voor de  belangenbehartiging lokaal en landelijk en door zelfstandig lokale activiteiten te organiseren. 

 

Het lidmaatschap bedraagt voor een lid € 25,-- per jaar en een partner die inwoont op hetzelfde adres betaalt € 20,-- per jaar.