Home » Info » Paulina.nu

Over

 

Paulina.nu is opgericht om met een innovatieve kijk de gezondheid op Goeree-Overflakkee een impuls te geven. Om een vitale leefstijl te stimuleren. En om zorg dichtbij te kunnen blijven aanbieden. En daar stopt het niet, als het aan de deelnemers van Paulina.nu ligt. De ambitie van dit unieke samenwerkingsverband is binnen 20 jaar van Goeree-Overflakkee de gelukkigste en gezondste plek van Nederland te maken – waar de gezondheidszorg het beste georganiseerd is. Paulina.nu kiest bewust voor een grote ambitie. Onze aanpak is ‘groot denken en klein doen’.

 

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of een goed idee?

Wij horen graag van u! Vul het contact  formulier in op de website van paulina.nu.

Contactpersoon

Ilze Timmers
Programmamanager Paulina.nu
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 3241 CP Middelharnis (alleen op afspraak)
Postadres: Oostdijk 1, 3241 CN Middelharnis

 

 

Laatste nieuws van Paulina.nu

Samen gericht aan de slag voor onze ouderen. Doet u mee?


Net als de rest van Nederland vergrijst Goeree-Overflakkee in een rap tempo. Door het steeds grotere tekort aan zorgpersoneel en passende woonvormen zal de zorg, het welzijn en wonen voor ouderen veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal.
 
Route toekomstbestendige ouderenzorg
Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw. Er wordt op ons eiland al hard gewerkt aan deze uitdagingen. Maar een maatschappelijke opgave als deze, vereist een zo breed mogelijk maatschappelijk antwoord. Vanuit Paulina.nu zien we mogelijkheden. Om bestaande initiatieven en ideeën aan elkaar te verbinden en om gebruik te maken van elkaars expertise. Vanuit verschillende invalshoeken willen we toewerken naar een gezamenlijke aanpak en prioritering, om zo samen het zorg- woon en welzijnsaanbod klaar te maken voor de toekomst. Persoonlijker, meer thuis en meer digitaal dan nu. We moeten anders leren kijken naar de leefsituatie van ouderen in de toekomst. Daarom heeft Paulina.nu samen met diverse organisaties op Goeree-Overflakkee een route uitgestippeld om hiermee aan de slag te gaan. Doet u mee? 
 
Waar gaan we naar toe?
De route start met een congres, mede georganiseerd door het ministerie van VWS, waarbij er wordt ingegaan op de landelijke ontwikkelingen. Een week later organiseert Paulina.nu een webinar over de lokale opgave op Goeree-Overflakkee. Nadat deze basis is gelegd, wordt er een sessie georganiseerd in januari 2021. Doel daarvan is om tot een zo breed mogelijk gedragen uitvoeringsagenda te komen.
 
Meld u aan voor de online sessies, zodat u op de hoogte bent wat er speelt en van wat u kunt doen om deze opgave aan te gaan.

Webinar toekomstbestendige zorg Goeree-Overflakkee

Wie draagt welke verantwoordelijkheid en wie pakt de regie? Naast deze vraag staan in het online webinar "Zoals het klokje thuis tikt" de uitkomsten van recent uitgevoerd onderzoek op Goeree-Overflakkee centraal. We delen de belangrijkste uitkomsten. Daarnaast gaan we in gesprek met mensen uit het werkveld en landelijke experts. Mis het niet!

 

Aanmelden voor het webinar

Opstellen concrete uitvoeringsagenda

Naar aanleiding van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Paulina.nu, willen wij in kaart brengen wat er de komende periode moet gebeuren. Dat doen én kunnen wij niet alleen. Daarom organiseren wij begin 2021 een bijeenkomst met stakeholders die een rol hebben in het vraagstuk omtrent de toekomstbestendige ouderenzorg op Goeree-Overflakkee. De komende periode zullen wij een uitnodiging sturen naar een representatieve groep belanghebbenden. Uiteraard houden wij u verder op de hoogte.

 

 

Vragen? Laat het ons weten
Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van deze mail? Stuur dan een e-mail naar organisatie@paulina.nu.

Hartelijke groet,

Ilze Timmers
Programmamanager Paulina.nu