Home » Info » Thuisarts.nl

De juiste zorg op de juiste plek is overgenomen uit de nieuwsbrief van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.

 

 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is voor de commissie Zorg, Welzijn en Wonen in 2019 een soort van rode draad. Wij hebben het afgelopen jaar een aantal artikelen in de nieuwsbrief geplaatst. Allemaal met het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als achtergrond.

De essentie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Kijken wij naar de bovengenoemde essentie, dan past daarin ook om na te denken over dingen die wijzelf kunnen doen. Is het bijvoorbeeld nodig om voor iedere (medische) vraag die wij hebben, contact te zoeken met de huisarts of alvast een afspraak te maken voor een consult? Of zijn er wellicht andere oplossingen? Er is een betrouwbare website die u kan helpen bij het beantwoorden van (medische) vragen en die u ook laat zien wanneer het wel handig is om een afspraak bij de huisarts te maken.

Betrouwbare patiënteninformatie

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt zelf informatie zoeken over klachten en u kunt zich op die manier voorbereiden op een mogelijk gesprek met de huisarts.

Thuisarts.nl is geen dokter Google! De informatie op de site is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de wetenschappelijke richtlijnen. Huisartsen en medisch specialisten werken samen met patiëntenorganisaties om de medische informatie te “vertalen” naar voor een breed publiek begrijpelijke teksten. Er is een enkele binding met commerciële bedrijven, zoals fabrikanten van medicijnen.

Om voor te bereiden en om na te lezen

De informatie op de website kunt u gebruik als voorbereiding op het gesprek met de huisarts. Dat zorgt ervoor dat het gesprek tussen u en de arts makkelijker verloopt. Veel huisartsen gebruiken de informatie op Thuisarts.nl ook tijdens het consult en verwijzen u naar de site. . Een prima manier om zaken die besproken zijn nog eens op uw gemak door te lezen.

De informatie op de website wordt steeds meer voorzien van tekeningen, filmpjes etc. Dat ondersteunt de informatie die u kunt lezen en maakt het vaak inzichtelijker.

Tot slot

Thuisarts.nl vervangt het consult zeker niet. De informatie op de site zorgt er wel voor dat u de afweging kunt maken of een bezoek aan de huisarts nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn. En bij twijfel belt u natuurlijk gewoon de huisarts!